Artiklid populaarteaduslikes väljaannetes

 • Alasi, K. 2001. Miljonid rikka ja ilusa looduse heaks. – Eesti Loodus 52(5): 176-178.
 • Talvi, T. 2001. Pool-looduslikud kooslused. Puisniidud, rannaniidud, loopealsed, lamminiidud, puiskarjamaad, aruniidud. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Tartu. 26.
 • Lepik, I., Pappel, P., Rannap, R. 2000. Kahepaiksed rannaniidul. – Eesti Loodus 51(7-8): 317-318.
 • Lotman, A. 2000. Hobune hoiab pärandmaastikke. – Eesti Loodus 51(10): 404-405.
 • Luhamaa, H. 2000. Taastaks puisniidu. – Eesti Loodus 51(6): 214-216.
 • Rooda, J. 2000. Eesti hobune vajab kaitseala, kaitseala – eesti hobust. – Eesti Loodus 51(10): 406-407.
 • Kannukene, L., Truus, L., Ratas, U. 1999. Pakri maastikukaitseala maastikud ja taimkate. – Eesti Loodus 50(8): 323-324.
 • Kukk, T. 1999a. Eesti pärandkoosluste kaitse perspektiividest. – Lammas ja Kits 8: 11-14.
 • Kukk, T. 1999b. Koristustalgud Koiva puisniidul. – Eesti Loodus 50(7): 274.
 • Luhamaa, H. 1999a. Eesti loodus- ja kultuuripärandit säilitades. – Bülletään. Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus juuli/august: 2-3.
 • Luhamaa, H. 1999b. Saving Estonia’s Natural Heritage. – Network 21 10: 3.
 • Ploompuu, T. 1999. Põlised puisniidukased. – Eesti Loodus 50(11/12): 481-482.
 • Reitalu, T., Ruusmaa, J. 1999. “Päranduse” lapsed otsisid ja leidsid. – Eesti Loodus 50(1): 10-11.
 • Suurkask, M. 1999. Soomaa luhaniidud. – Eesti Loodus 50(10): 418-421.
 • Kukk, T. 1997. Pärandkoosluste Kaitse Ühing. – Eesti Loodus 48(8/9): 363.
 • Kull, K., Zobel, K. 1997. Laelatu puisniidu liigirikkaim ruut. – Rukkilill 5: 94-95.