Hariduslikud projektid

Projekt Lepingupartner Kestus
Juhendi koostamine niitmata laikude ja puhkeaasta rakendamise kohta pärandniitudel. Lae juhend alla (pdf) Keskkonnaamet 2023
Uue soontaimede levikuatlase II etapp KIK, EMÜ 2016-2018
Taimeõpe soontaimede levikuatlase välitöödest huvitatutele KIK, EMÜ 2014
Loopealsete taastamise koolitused projekti “LIFE to alvars” maaomanikele ja ettevõtjatele Keskkonnaamet, TÜ, EMÜ 2014-2015
Laelatu puisniidu loodust ja ajalugu käsitleva kogumiku väljaandmine KIK 2012-2013
Poollooduslike koosluste inventeerimiskoolitused Keskkonnaamet, RMK 2011-2014
Aru- ja soostunud niitude hoolduskava koostamine Keskkonnaamet 2011
Puhtu poolsaare ajalugu ja loodust käsitleva kogumiku väljaandmine KIK 2009-
2010
Juhendi koostamine loodusdirektiivi I lisa   poollooduslike elupaigatüüpide seisundi hindamiseks (inventeerijatele suunatud) Keskkonnaministeerium 2010
Poollooduslike alade seisundi ja taastamisvajaduse hindamise koolitus keskkonnaameti plk. spetsialistidele Keskkonnaamet 2009-
2010
Keskkonnakoolitus “Loopealsete majandamine” Üügu maastikukaitsealal Pärnu Hansagümnaasium 2008
Karuputke võõrliikide tõrje koolitusprogrammi ettevalmistamine, läbiviimine ning tõrjejuhendi kohaldamine 2005. aastaks Keskkonnaministeerium 2005
Õppepäevad pool-looduslike koosluste hooldajatele Keskkonnainvesteeringute Keskus 2005
Projekti “Taimetark aia taga” läbiviimine – botaaniliste õpperadade rajamine, töölehtede koostamine ning turismiettevõtjate nõustamine Lahemaa rahvuspark, KIK 2005
Võõrliikide raamatu materjalide toimetamine Keskkonnaministeerium 2004
Õpperaja täiendamine Nedrema puisniidul Naturvernforbundet i Buskerud (Norra) 2003
Käsiraamatu “Pärandkooslused” koostamine Keskkonnainvesteeringute Keskus 2002, 2003
Pärandkoosluste taastamise ja hooldamise õppepäevade korraldamine Keskkonnainvesteeringute Keskus 2002
Maahooldustoetuse lepingute sõlmimise nõustamine Keskkonnaministeerium 2001
Looduskaitsealaste püsiekspositsioonide loomine Lõpe ja Koonga põhikoolides Pärnumaa Keskkonnateenistus 2000, 2001
Näidiskarjamaa rajamine Matsalu LKA-l Saarte ja Ranniku Uurimiskeskus “Arhipelaag” 2000-2002
Raamatu “Läänemaa pärandkooslused” koostamine Edela-Soome Keskkonnakeskus 2000, 2001
Õpperaja rajamine Nedrema puisniidul Naturvernforbundet i Buskerud (Norra) 2000
Visiidid Norrasse niitmiskursustele Naturvernforbundet i Buskerud (Norra) 1999-2002
Kooliõpilaste keskkonnaharidusprojekt “Pärandus” Eesti Keskkonnafond 1998