Loomastik

Loopealsete piiratud leviku ja nende väiksuse tõttu ei ole neile spetsiifilist loomastikku välja kujunenud. Loopealsetele on tüüpiline avamaastiku liikide domineerimine ning üldiselt sarnaneb ta suuresti rannaniitudele. Sarnaselt rannaniitudele on ka loopealsetele iseloomulik siin pesitsevate kurvitsaliikide ohtrus.

Tüüpilised liigid alvaritele on kiivitaja (Vanellus vanellus), alpi risla (Calidris alpina), punajalg-tilder (Tringa totanus), kanepilind (Carduelis cannabina), kivitäks (Oenanthe oenanthe) jt. Rannaniitudest erinevalt ei pesitse loopealsetel hanelisi.