Inimmõju

Loopealseid on traditsiooniliselt kasutatud karjamaana veiste ja lammaste ning ka hobuste karjatamisel. Maadefitsiidi tingimustes toimus see aktiivselt kuni käesoleva sajandi keskpaigani. Kasutamist heina- või põllumaana on takistanud nende madal saagikus.

Et karjatati kõiki loomi, siis tagasid eri loomaliikide erinevad toitumiseelistused taimeliikidele ühtlasemad tingimused ning ükski liik ei saanud hakata domineerima. Tõenäoliselt puudus neil aladel ka püsiv põõsa- või puurinne, kuivõrd pideva karjatamise tingimustes olid puittaimede kasv ja püsimine raskendatud. Karjatamine on neil aladel hädavajalik ja selle lõppemine viib paratamatult alade kinnikasvamisele.