MAKi toetus

Pärandkoosluste Kaitse Ühing on saanud maaelu arengukava perioodil 2014-2020 makstavat poolloodusliku koosluse hooldamise toetust.

2016. aastal sai PKÜ toetust 5,72 hektari puisniidu ning 6,79 hektari muud tüüpi niidu hooldamise eest. Toetust maksti summas 2825,32 eurot.