LIFE-projekt

Koostamisel on suuremahuline puisniitude taastamise projekt

2014. aasta novembris algatasid Keskkonnaamet ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing puisniitude taastamiseks LIFE-projekti kirjutamise.Kui Euroopa Komisjon meie projekti toetab,on kavas taastada juurde vähemalt 1000 ha puisniite. Kuna tegu on väga töömahuka ettevõtmisega, planeeritakse 1 ha taastamishinnaks senisest tunduvalt suuremat rahalist toetust ning ka tänastele metsatoetuse võtjatele peaks metsa kujundamine puisniiduks olema tulusam. Projektis nähakse ette ka uue ja puisniitude taastamiseks ning hooldamiseks sobiva tehnika soetamist, mis antakse tasuta kasutamiseks neile, kes võtavad kohustuse piirkonnas taastatavaid puisniite edaspidi hooldada piisavalt suurel pindalal (ca 30-60 ha suurusel alal). Taastamistöid rahastatakse mitte etteantud hinna, vaid reaalse kulu alusel. Kulukalkulatsiooni esitab taastamistööde läbiviija ise. Projekt on teostatav vaid koostöös puisniidualade maaomanike ja hooldajatega.

Keskkonnaamet ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing saadavad maaomanikele kirju kaasamaks neid puisniitude taastamise projekti. Olgu öeldud, et ühegi maaomaniku tahte vastaselt ei hakka keegi nende maa peal puisniitu taastama. Kui maaomanik on taastamisega nõus, kuid ise ei taha või ei suuda seda teha, siis on tal võimalus anda oma maa rendile ning vajalikud tööd teevad ära vastavate oskustega inimesed.

Pärandkoosluste Kaitse Ühing esitab üleskutse maaomanikele ja maahooldajatele, et nad annaksid teada

1) endistest puisniitudest, mis vajaksid ja vääriksid taastamist;
2) soovist selles projektis osalemisest.

Info võib saata aadressile puisniidud@gmail.com või kirjalikult postiaadressil Tartu 51003, Struve tn. 2. Pärandkoosluste Kaitse Ühing, telefon 58792736.

Ühiste jõududega on võimalik taastada maastikuliselt ja elurikkuselt väärtuslikud Eestimaa looduse pärlid – elurikkad puisniidud.

Loe lisa:

Fotol hooldatav puisniit Saaremaal Saaremetsa külas.