Rannaniidud Laidevahe-Siiksaare

Laidevahe-Siiksaare piirkonnale on iseloomulik mosaiikne märgalade süsteem väga mitmekesiste maa- ja veebiotoopidega: kümned rannikulõukad, jäänukjärved, rannaniidud, alvarid, põõsastikud, roostikud, laialehised metsad (endised karja- ja heinamaad) jne. Antud piirkonnas asuvad ühed paremini säilinud rannarohumaad terves Eestis. Suured alad on siiski roostunud ja võsastunud viimastel aastatel. Kevadeti on suured alad üleujutatud. Niidud ja merelahed on tähtsad lindude rände-, peatus- ja pesitsuspaikadeks ning kaladele kudemiseks.

Floora: domineerivad rannaniidud, alvarid, laialehised metsad, kadastikud ja roostikud. Hetkel on teada 541 taimeliigi (neist 31 kaitsealused) esinemine.

Linnud: kokku on Laidevahe-Siiksaare piirkonnast teada 129 linnuliigi esinemine. Neist 24 liiki (kellest 14 ka pesitsevad) kuuluvad Euroopa Liidu linnudirektiivi esimesse lisasse. Viimastel aastakümnetel on toimunud suured muutused lindude liigilises koosseisus ja arvukuses: kadumas on kurvitsalised ja järjest suuremal arvul võib leida värvulisi.

Inimmõju: traditsiooniline põllumajandus (karjatamine ja niitmine) on Laidevahe-Siiksaare niitudel peaaegu lõppenud. 1999.a. suvel karjatati nendel veel 11 Välja küla lehma. Kukessaare rannaniitu on pidevalt karjatatud eesti tõugu hobustega Pihtla hobusekasvatuse poolt. Kukessaare rannaniit on üks paremini säilinud rannaniite Eestis.

Antud kirjutise valmimisel on kasutatud A. Kuresoo ja L. Luigujõe andmeid.