Hooldustööd

Projekt Lepingupartner Kestus
Hindu puisniidu hooldamine (vt ka talgud) PRIA 2016 – 2017
Puhtu ps ranna- ja aruniitude hooldamine (vt ka talgud) PRIA 2003-2017
Pehme koeratubaka kaitse tegevuskava täitmine Keskkonnaamet 2009
Karuputke võõrliikide täpsustatud levikuandmetel põhinev järjepidev komplekstõrje Tartu-ja Viljandi maakonnas KIK 2004
10forNature Environmental Action FundStichting-DOENSA Kihnu Väina Merepark, MTÜ Laidevahe Loodus 2002-2004
Sosnowski karuputke tõrjumine Tartu- ja Viljandimaal KIK 2003
Kihnu Väina Merepargi pärandkoosluste hooldamise toetamine EECONET Action FundSA Kihnu Väina Merepark, 2002, 2003
Pehme koeratubaka leiukoha taastamine ja hooldamine Tartumaa Keskkonnateenistus 2002
Lammaste muretsemine aastaringseks karjatamiseks Kumarilaiul SA Kihnu Väina Merepark 2001
Kihnu Lemsi küla karjamaal loomade karjatamise toetamine SA Kihnu Väina Merepark 2001
Väinamere saarte majandamine Eesti Roheline Liikumine 2001
Nedrema puisniidul küüni ehitamise ja traktori ostmise toetamine Naturvernforbundet i Buskerud (Norra), Koonga Looduse Sihtasutus 2001
Tammiku talu ja Aasa talu (Läänemaa) puisniitude taastamine ja hooldamine Läänemaa Keskkonnateenistus 2000
Tagamõisa puisniidu hooldustööde korraldamine Saaremaa Keskkonnateenistus 1999, 2000
Nedrema puisniidu hooldamise toetamine Naturvernforbundet i Buskerud (Norra), Koonga Looduse Sihtasutus 1999-2002
Pärnumaa pärandkoosluste hooldamise korraldamine Naturvernforbundet i Buskerud (Norra) 1998