10forNature

Pärandkoosluste Kaitse Ühing osaleb Environmental Action Fundi poolt juhitavas projektis “10forNature”. Antud projekt ühendab endas kaheksat Kesk-Euroopa looduskaitseorganisatsiooni eesmärgiga aidata kaasa looduskaitseliselt väärtuslike maastike püsimisele. Projekti alad asuvad Eestis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias ja Ukrainas. Projekti toetab Hollandi hasartmängufond Stichting-DOEN. Lisaks Pärandkoosluste Kaitse Ühingule on projekti haaratud ka SA Kihnu Väina Merepark ja MTÜ Laidevahe Loodus. Projekt kestab 2002-2004.

Eestis keskendub projekt Kihnu Väina Merepargi ja Laidevahe Looduskaitseala pärandmaastike hooldusele kaas-aitamisele. Projekti käigus toetatakse pärandkoosluste majandamist, muretsetakse majandamiseks ja taastamiseks vajalikku tehnikat ja loomi, korraldatakse talgulaagreid, püstitatakse infostende ning trükitakse voldikuid.

Projektijuht
Heikki Luhamaa