Pärandkoosluste kaitse ühing osaleb Tartu Rahvusvahelise Kooli partnerina projektis Big Game, mille eesmärgiks on kooliõpilastele haaraval viisil (veebimäng) tutvustada keskkonnaprobleeme ja nende lahendamist. Lisainfo Jaak-Albert Metsojalt.

https://big-game.eu-track.eu/