26.-30. augustil 2024 toimub Tartus rahvusvahelise Ökoloogilise Taastamise Ühingu (SER: Society for Ecological Restoration) Euroopa osakonna konverents. SER ühendab üle maailma ökoloogilise taastamisega tegelevaid praktikuid, teadlasi, ametnikke ja poliitikuid. SER Euroopa ühendusse kuulub liikmeid 37 Euroopa riigist.

 

 

Tartu konverents annab suurepärase võimaluse tutvustada Eesti taastamise projekte ja vahetada kogemusi ökoloogilise taastamise praktikute, teadlaste ja poliitika kujundajatega teistest Euroopa riikidest. PKÜ-l on Eestis pikaajalised kogemused pärandkoosluste taastamisega, pool-looduslike koosluste seisundi hindamisega ja taastamisjärgse seirega ning SERE Tartu konverents on suurepärane võimalus neid kogemusi jagada. PKÜ osaleb nii konverentsi korraldusliku kui sisu poole kujundamises ja pärandkoosluste taastamise teema on konverentsil kindlasti oluline. PKÜ sai rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.

Pärandkoosluste Kaitse Ühing kutsub kõiki oma liikmeid ja sõpru konverentsil osalema! Rohkem infot ja täpse ajakava leiate konverentsi kodulehelt: sere2024.org.