Pärandkoosluste Kaitse Ühingu botaanikute eestvedamisel toimunud üle-eestilise soontaimede levikuandmete kaardistamise tulemused on nüüd ka raamatuna avaldatud.

Uus taimeatlas võtab kokku suurema osa Eesti taimestiku kohta viimasel kahel sajandil kogutud teabest. 1664 atlase kaarti kajastavad Eesti looduslike taimede, aga ka suure osa naturaliseerunud, kultuurist metsistunud ja tulnukana leitud liikide, alamliikide või hübriidide levikut. Atlase viimase perioodi (2006-2020) andmestikku täiendati suuremahulistel välitöödel 2015-2019, millega liitus suurem osa Eesti tegevbotaanikutest. Täiendavaid vaatlusandmeid lisandus erinevatest andmebaasidest (PKÜ, ELF, LVA, EELIS, PlutoF), seeläbi on atlase viimase perioodi andmestikku panustanud üle 1900 taimehuvilise ja teadlase. Koos varasemate perioodide andmestikuga põhineb atlas üle 2 100 000 vaatlusel, ekspemplaril ja kirjanduspõhisel taimeleiul.

Raamatu koostasid ja toimetasid botaanikud Toomas Kukk, Thea Kull, Ottt Luuk, Meeli Mesipuu ja Peedu Saar. Levikukaartide tehniline teostus: Ott Luuk.

Atlase koostamise erinevaid etappe viis läbi PKÜ koostöös Maaülikooli ning andmehaldusplatvormi PlutoF arendusmeeskonnaga.

Raamatu väljaandmist ja taimeatlase koostamist on rahaliselt toetanud SA Keskkonnaainvesteeringute Keskus.

Raamatut saab ühingu kaudu soetada hinnaga 20 eur (kontakt: pky@pky.ee)

Suveks jõuab veebi ka sisufail pdf vormingus.