Avaleht2023-11-09T08:55:40+02:00
Pärandkoosluste Kaitse Ühing on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mille eesmärgiks tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Pärandkooslused on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, eelkõige puisniidud, alvarid, luhaheinamaad, rannaniidud, aga ka teised karja- ja heinamaad, kus inimmõju on piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega.
SERE 2024 – sere2024.org

Meie eesmärk on pärandkoosluste
kaitse ja teadlikkuse tõstmine

PKÜ liikmeteks võivad olla kõik, kes soovivad Eesti pärandkoosluste säilitamisele kaasa aidata. PKÜ liikmeskonnas on üliõpilasi, teadlasi, talupidajaid, looduskaitsetöötajaid, eraettevõtjaid ja teisi. Senise tegevuse võib laias laastus jagada kolmeks: informatsiooni kogumine pool-looduslike koosluste kohta, nende kaitse ja majandamise organiseerimine ning tutvustamine laiemale ringile.

Pool-looduslikud kooslused

Pärandkooslused on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, kus inimmõju on piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega.
Pharmaceutical R&D Laboratory
Loopealsed

Loopealsed on õhukesemullalised lubjarikkad kooslused millel puud ja põõsad praktiliselt puuduvad.

Pharmaceutical R&D Laboratory
Puisniidud

Puisniidud on metsavööndi üks vanimaid inimese ja looduse vaheliste vastasmõjude tulemusel tekkinud ökosüsteeme.

Pharmaceutical R&D Laboratory
Lamminiidud

Lamminiidud on jõgede või järvede kallastel asuvad ja nende poolt üleujutatavad looduslikud rohumaad.

Pharmaceutical R&D Laboratory
Rannaniidud

Rannaniitudeks nimetatakse mere ääres suuremal või vähemal määral soolase merevee mõju all asuvaid niite.

Aitame kaasa maa-
kultuuri ja külaelu säilimisele

PKÜ loomise ajendiks oli tõdemus, et 20. sajandi jooksul on Eesti pool-looduslike koosluste hulk vähenenud määral, mis ohustab nii nende koosluste endi kui ka nendega seotud liikide püsimist Eesti looduses. Pärandkoosluste hoidmise kaudu toetab PKÜ ka eesti traditsioonilise maakultuuri ja külaelu säilimist.

Viimased uudised

Go to Top