PKÜ osaleb partnerina projektis, mille eesmärk on võimestada elanikke looduskaitse küsimustest aru saama ja ise aktiivselt looduskaitses kaasa lööma

Mis on igaühe looduskaitse?

Igaühe looduskaitse on keskkonnaateadlaste kontseptsioon, mille kohaselt saab looduskaitse olla edukas vaid sel juhul, kui kogu ühiskond muudab samm-sammult oma harjumusi ja käitumist keskkonna- ja kliimasõbralikumaks. Läbi igaühe looduskaitse tegevuste kasvab osalejates kaasatuse tunne ja paranevad teadmised  nii maaelupoliitikast kui ka igapäevaste tegevuste ja valikute keskkonnamõjudest. Teadmiste ja oskuste kasv omakorda on eelduseks, et kaasa rääkida juba laiemalt põllumajanduse ja maaelupliitika kujundamises. ELF soovib tuua põllumajanduspoliitika ja maaelu küsimused aktiivsese ühiskondlikku dialoogi. Käesoleva projekti tegevuste abil suurendame nii keskkonnateadlike inimeste kui ka keskkonnaorganisatsioonide mõju põllumajanduspoliitika kujundamises.

Tegevused

Projektiga püüame pöörata negatiivsetest keskkonnauudistest tulenevat apaatsust positiivse ja aktiivse panustamise poole, pakkudes inimestele lootuse ja kaasalöömise võimalusi.

Plaanime:

1. Pakkuda keskkonnapositiivseid alternatiive tavapärastele tegevustele – pelgalt internetis uudiste jagamise asemel ise käsitsi niitmine, vabatahtlik panustamine kogukonnaüritustel, oma koduaia looduslikuks kujundamine jne.

2. Tõsta inimeste valmisolekut ja huvi keeruliste keskkonnaotsuste vastu põllumajanduspoliitikas, et kaasata neid 2021-2027 ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavaga seotud looduskaitse huvikaitselisse tegevusse

3. Võimaldada elurikkuse ekspertidel osaleda süsteemselt 2021-2027 ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava protsessis ja jagada oma teadmisi avalikkusega

Praojekti käigus tehtavat kajastatakse muuhulgas nii ELFi maaelublogis kui ELFi talgute kodulehel ja igaühe looduskaitse veebilehel fookusega vikatiga niitmise üritustel.

Projekti partnerid: Eestimaa Looduse Fond, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Karula Hoiu Ühing

Rohkem infot: Mari Kaisel ( mari@elfond.ee ; tel: 5343 3346 ja Indrek Kuuben (kogukondlike niitmistreeningute ja niitmisvõistlustega seonduv), indrek.kuuben@elfond.ee

Projekti “Igaühe looduskaitse – keskkonnapositiivne kaasamine looduskaitsesse”  toetab Avatud Eesti Find koos Vabaühenduse Liiduga Aktiivsete Kodanike Fonndist