Keskkonnainvesteeringute keskuse tellimusel teostas PKÜ koostöös CentAR OÜ-ga 2019. aastal poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüsi.

Uuringus antakse ülevaade plk-de hooldamise ja taastamise hetkeseisust (nõuded, administreerimine, rahastamine, taastajate ja hooldajate iseloomustus jmt), maastikupõhistest elurikkuse säilitamise võimalustest, välisriikide toetusskeemidest, kohalike toetusskeemide kasutamise ulatusest ja pakutud võimalustega rahulolust. Töö sisaldab olemasolevate hooldus- ja taastamistoetuste tugevuste ja nõrkuste analüüsi ning pakutakse välja PLK-toetuste võimalikud alternatiivid.

Töö autorid: Bert Holm, Tsipe Aavik, Liis Kasari, Ott Luuk, Annely Holm, Kadi Väli (PKÜ)

Siiri-Lii Sandre, Epp Kallaste (CentAR OÜ)

LAE ALLA ARUANDE TERVIKTEKST